BJÖRN CARNEHOLM FÖRLAG

 
Presentationsbild 1 FÖRFATTAREN

Jag har varit amb.speclär i Ålands n ö skärgård, Brändö-Kumlinge 1973-83.
Därifrån har jag fått inspiration till att skriva en bok om iskulturen i skärgården.
Boken känns angelägen eftersom människorna som levt med och på isen, håller på att smälta bort med klimatförändringen.
Kunskapen och orden om isarnas utseende och bärighet tycker jag är värt att bevara för framtiden.

Björn Carneholm
Författare

 
Presenteras i samarbete med Åland Online