Bild från Åland Engelsk version
Bookmark and Share
Meny:

dotResa till Åland

dotÖvernattning

Konferens
Konferens

Fiske på Åland
Fiske på Åland
Vårfiske på Åland

Golf på Åland
Golf på Åland

Sevärt:
Bomarsunds Fästning
Färjsundet
Enebo Hantverkscafe
Museifartyget Pommern
Postvägen
SEVÄRT PÅ ÅLAND
Museum på Åland
Lemböte Kapellruin
Fängelset Vita Björn
Ålands Sjöfartsmuseum
Kastelholms Slott
Jan Karlsgården

Återkommande:
Ålands Midsommarstång
Linjedop på Pommern
RallySprint

Övrigt:
Böcker om och från Åland

Pimpelspö

FISKA PÅ ÅLAND

Åland är en medelpunkt i Östersjön. De över 6500 namngivna öarna som bildar Ålands skärgård ger en mångfald som både är unikt och samtidigt berikar fiskeupplevelsen i regionen.
 
Lax och Gädda
Runt varje skär, ö och sund berättas varje år nya och än vidare berättelser om fisket, fångsterna och fiskarna. Men ändå är laxen bara "kronprinsen". För i dessa skärgårdsvatten är gäddan "Konung" i kraft av sin rovgirighet och storlek. En fiskejournalist från Sverige skrev vid ett tillfälle att han trodde att alla aborrar i Östersjön emigrerat till Åland...
 
Fiske året om
Fiskesäsongen sträcker sig året runt . Så fort havsvikarna frusit till på vintern, öppnar sig många möjligheter till pimpelfiske, men givetvis kan man med båt fortfarande nå ut till det öppna havsvattnet.
 
Fiskeregler
Åland har egen fiskerilagstiftning. Rätten och möjlighetern att fiska på Åland avviker i viss mån från det som gäller i Sverige och andra delar av Finland.
Den största skillnaden är handredskapsfisket inte är fritt, inte heller mete är fritt tillåtet. För att fiska på Åland krävs med andra ord nästan alltid fiskekort!
Fiskekorten på Åland är indelade i "fiskekortsområden". Mer information får du
om du kontaktar Ålands Turistförbund eller direkt från stuguthyraren eller fiskeguiderna.

- Handredskapsfiske är förbjudet från land 15/4.-15/6.
- man bör inte fiska nära annans bebodda strand, båtbrygga eller andras redskap.
- fiske av gös är förbjudet mellan 1/6-31/6.
 
 
Minimimått
Sportfiske året runtPå Åland gäller minimimått på fisk. Fisk under
dessa mått skall återutsättas.
Länkar till och om fiske på Åland:

- Köp fiskekort Online här »

- Sportfiskealand.com » 
- Ålands Sportfiskeklubb » 
- Landskapets regler för fiske »
 
 
Vi önskar Dig en trevlig fisketur på Åland!

 
/Redaktionen
Åland OnlineAnnons
Åländska smycken
för alla tillfällen!

Annons
Professionella
badkläder för både
amatörer och tävlande

© Åland Online

© ÅLAND ONLINE - En del av btps WEBBUTIK COOKIES ANNONSERA SITEMAP MOBIL LOGGA IN