Fängelset Vita Björn

Vid Jan Karlsgården, som kanske är en av Ålands vackraste platser och dessutom ett friluftsmuseum, ligger kronohäktet Vita Björn. Häktet byggdes 1784 och var i bruk ända till 1975.

År 1985 öppnades fängelset för allmänheten efter en nogrann och varlig restaurering. I arbetet lades stor vikt vid att försöka återskapa byggnadens orginalutseende.
Byggnaden, som har en vit putsfasad, är uppdelad i två delar – En för de intagna och den andra för fångvaktaren och hans familj.
I fängelsedelen fanns tre ursprungliga rum och 1839 byggdes ytterligare två till.
När man stiger in i fängelsebyggnaden möts man direkt av de historiska vingslag som finns inkilat i väggarna. I montrarna som idag finns för beskådning kan man se allt från handklovar till speciella fängelsemynt och andra saker man hittat vid restaureringen.
I muséet får man se fängelseceller från olika årtal, den äldsta från slutet på 1700-talet till den nyare som visar hur cellerna såg ut på 1900-talet.
I fångvaktardelen visas inredning från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal med sängar kök och annan tidstypisk möblering.
Vi tipsar Dig varmt att göra ett beök på det lilla muséet vid Ditt besök på Åland!