Färjsundet på Åland

Färjsundet har så länge ålänningarna minns varit en svår passage då sundet delar Åland i en västlig och östlig del.

Mycket har hänt här, men det man först träffar på då man söker i historiska skrifter är Ålands avrättningsplats. Det sägs att barnen som bodde i Saltvik var rädda för platsen då det spökade något rysligt.
Här har det ända sedan 1500-talet- och troligen tidigare än så funnits en färja till hjälp för både resenärer och handelsvaror, först med roddbåt, men senare med motordriven vajerfärja. Efter vad som skrivits var dock inte färjeturen det jobbigaste utan strapatsen att komma ner för det branta berget på sundets västra sida. Det var en slingrig, brant serpentinväg som gick nerför berget. Det sägs att man band granstockar bak på vagnarna för att bromsa nedfärden.

Bron över Färjsundet
1937 byggdes den bro man åker över idag. Det har dock funnits en bro tidigare, under kriget 1808-09 byggde ryska trupper en pontonbro som vilade på flera fartygsskrov, men den togs snart bort.

Under inbördeskriget 1918 utkämpades ett mindre slag i Godby, strax söder om färjsundet, mellan de röda och de vita, dvs. kommunister och borgerliga.
De vita segrade och efter slaget var fem sårade rödgardister tillfångatagna. På kvällen fördes dom ner till en vak på färjsundets is, strax intill de oljecisterner man kan se idag, där de kallblodigt sköts ihjäl. “Sveket mot fastlandet fick sin lön” skrev en 18-årig yngling som deltog på de borgligas sida i sin dagbok.

1968 reste åländska arbetare en minnessten över de döda rödgardisterna. Du hittar stenen strax nedanför “Uffe på berget” som är ett kafé med utsiktstorn där man ser långt ut över det åländska landskapet.

Texter & Bilder:
Björn Pettersson
Nina Grankvist

Färjsundet
Färjesundet
Färjesundet