Lemböte Kapellruin

Lemböte kapellruin i Lemland var under medeltiden ett sjöfarar-kapell längs segelleden från Sverige till Finland.

Kapellet uppfördes i röd granit under slutet av 1200-talet eller runt 1370.

De ursprungliga väggarna är delvis raserade. Inne i kapellet hittade man år 1840 en silverskatt med 270 silvermynt från samma tid.

Kapellet, som består av ett enda rum, mäter 7 x 5,3 m.
Kapellets rymliga gård omges av en cirkelformad ringmur av kallmurad natursten

Efter att kapellet hade övergivits började förfallet men 1892 började man restaurera den förfallna ruinen.

Idag fungerar kapellet åter som en gudstjänstlokal sommartid.

Lemböte Kapell

(Denna bild togs omkring 1900 efter en första restaurering som inleddes 1892.)