Foto: Liz Karlsson

Åland är en medelpunkt i Östersjön. De över 6500 namngivna öarna som bildar Ålands skärgård ger en mångfald som både är unikt och samtidigt berikar fiskeupplevelsen i regionen…

Lax och Gädda

Runt varje skär, ö och sund berättas varje år nya och än vidare berättelser om fisket, fångsterna och fiskarna. Men ändå är laxen bara “kronprinsen”. För i dessa skärgårdsvatten är gäddan “Konung” i kraft av sin rovgirighet och storlek. En fiskejournalist från Sverige skrev vid ett tillfälle att han trodde att alla abborrar i Östersjön emigrerat till Åland… Detta har du att vänta som sportfiskare på Åland… Vad väntar du på?!

Fiske året om

Fiskesäsongen sträcker sig året runt . Så fort havsvikarna frusit till på vintern, öppnar sig många möjligheter till pimpelfiske, men givetvis kan man med båt fortfarande nå ut till det öppna havsvattnet.

Fiskeregler

Åland har egen fiskerilagstiftning. Rätten och möjlighetern att fiska på Åland avviker i viss mån från det som gäller i Sverige och andra delar av Finland.
Den största skillnaden är handredskapsfisket inte är fritt, inte heller mete är fritt tillåtet. För att fiska på Åland krävs med andra ord nästan alltid fiskekort!
Fiskekorten på Åland är indelade i “fiskekortsområden”. Mer information får du
om du kontaktar Ålands Turistförbund eller direkt från stuguthyraren eller fiskeguiderna.

– Handredskapsfiske är förbjudet från land 15/4.-15/6.
– man bör inte fiska nära annans bebodda strand, båtbrygga eller andras redskap.
– fiske av gös är förbjudet mellan 1/6-31/6.
Sportfiske

Minimimått:

På Åland gäller minimimått på fisk. Fisk under
dessa mått skall återutsättas.
  • Lax 60 cm
  • Havsöring 50 cm
  • Gädda 55 cm
  • Gös 37 cm
  • Braxen 42 cm
  • Sik 35 cm
Länkar till och om fiske på Åland:

Sportfiskealand.com »
Ålands Sportfiskeklubb »

– Landskapets regler för fiske »

Vi önskar Dig en trevlig fisketur på Åland!