Ta med din katt eller hund till Åland

OBS! Detta är urdrag ur Tullverkets bestämmelser!!!

Läs de kompletta reglerna här » (Svenska Tullverket)

och här » (Finska Livsmedelssäkerhetsverket – Evira)

HUND ELLER KATT FRÅN ANNAT EU LAND
Hunden eller katten skall:
– vara ID märkt
– vara vaccinerad mot rabies
– vara avmaskad från dvärgbandsmask
– ha ett sällskapsdjurspass
– anmälas till tullen vid gränspassage

IDENTITESMÄRKNING
Djuret ska vara identitetsmärkt genom en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip under huden. Det tatuerade numret alternativt mikrochipets nummer ska anges i djurets alla dokument och i passet. Mikrochips av ISO-standard bör väljas. Om mikrochips av typ AVID används måste djurägaren själv tillhandahålla avläsare vid gränspassagen.

RABIESVACCINATION
Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies med ett vaccin av WHO-standard enlig vaccintillverkarens rekommendationer. Djuret måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras, och vaccinationen ska göras av en veterinär. Veterinären skriver in vaccinationen i djurets pass.

BLODPROV
Tidigast 120 dagar och senast 365 dagar efter grundvaccinationen mot rabies ska du be en veterinär ta ett blodprov på djuret för att kontrollera mängden rabiesantikroppar. Provet ska testas av ett laboratorium som är godkänt av EU se lista på Jordbruksverkets hemsida (se länk ovan).

BEHANDLING MOT ECHINOCOCCOS
Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar, katter behöver inte behandlas. Också valpar under tre månader och bl.a. hundar som kommer till Finland från Sverige skall behandlas innan de kommer till landet. Veterinären i landet utanför Finland antecknar läkemedlet som getts i djurets pass.

Behandlingen är en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt prazikvantel – eller epsiprantelinnehållande läkemedel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Medicineringen ges utomlands 1-5 dygn före införseln. Läkemedlet kan således inte längre ges vid gränsen just innan djuret överstiger gränsen. Momentet i den förutvarande lagstiftningen om att ett sällskapsdjur inte behöver behandlas, om det kommer tillbaka till Finland efter att ha befunnit sig utomlands i mindre än 24 timmar, har strukits.

Alternativt kan för hundar användas 28 dygnsregeln vid införsel från EU-länder eller med sådana jämförbara länder, om det uppgetts att pass används. Sällskapsdjuret skall före resan behandlas minst två gånger med högst 28 dygns intervall i EU-länder eller med sådana jämförbara länder och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns intervall så länge som resandet fram och tillbaka tar. Om det hålls ett längre avbrott i behandlingarna, måste behandlingsprogrammet börjas om från början. Om en hund utnyttjar 28 dygnsregeln, antecknas ett omnämnande om detta i punkten behandling mot echinococcos på djurets pass. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och på engelska. Anteckningar om 28 dygnsregeln kan börja göras i passet från och med början av året. Om passets sidor fyllts med anteckningar, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha med såväl det nya som det gamla passet på resor.

PASS FÖR SÄLLSKAPSDJUR
Då du ska resa med ditt djur i EU måste du skaffa ett särskilt pass, i vilket en veterinär noterar djurets identitetsuppgifter samt uppgifter om vaccinationer och behandlingar som krävs för att uppfylla införselvillkoren. Du köper passet hos din veterinär. Du måste ha med passet redan då du reser ut ur Sverige.

AVMASKNING
Se respektive lands bestämelser!

OBS! Detta är urdrag ur Tullverkets bestämmelser!!!
Besök www.tullverket.se för all information eller prata med din veterinär.

Besök också Evira för mer information om införsel till Åland och Finland.

Rickie

De stenhårda regler som fanns tidigare om att man inte fick ta med sig sitt husdjur hem igen efter ett besök på Åland utan att sitta i fyra månaders karantän har lättats.

Algblomning på Åland, tänk på ditt husdjur »

Observera dock att utdraget från tullverkets webbplats nedan INTE gäller för kommersiell import eller export!

Webbplatser med mer information:

Tullverket »

Jordbruksverket »

Finska Tullen »

Ålands Tulldistrikt »