Fakta om Åland

– Nyttiga kunskaper om Åland

Här hittar du korta fakta och bra kunskaper om Åland.

Så här är det...

Den åländska hembygdsrätten

Åländsk hembygdsrätt är som ett lokalt medborgarskap på Åland. Alla som föds på Åland där den ena föräldern har hembygdsrätt får automatsikt den rättigheten.
Inflyttade som bott mer än 5 år på Åland och som har tillfredställande kunskaper i det svenska språket kan ansöka om hembygdsrätt. Hembygdsrätten är en förutsättning för att man ska kunna rösta, kunna vara valbar och rätten att äga egendom i landskapet. Du måste även ha hembygdsrätt för att kunna bedriva näring på Åland. Inskränkningar i rätten att äga fast egendom har tillkommit i syfte att bevara jorden i den åländska befolkningens ägo.

Vissa undantag finns dock ex:

– Gällande rätten att äga mark finns olika möjligheter att göra undantag t.ex. om det handlar om planerat område etc, hembygdsrätt är alltså inte alltid ett absolut krav.

– Gällande näringsrätten finns det också goda möjligheter att få undantag genom en sk tillfällig näringsrätt som är tidsbegränsad, men som ändå möjliggör näringsverksamhet ibland under många år t.ex. då någon funderar på att flytta till Åland och vill ”prova på” först.

(Viss fakta hämtad ur boken: Se Åland)


Språk:

Det officiella språket på Åland är svenska. De flesta Ålänningar är dock flerspråkiga och behärskar både engelska och i viss mån finska…

Enligt självstyrelselagen är landskapet Åland enspråkigt svenskt. Det betyder bland annat att ämbetsspråket är svenska i landskapets, kommunernas och statens förvaltning på Åland. Skrivelser och andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland skall likaså vara på svenska.

Undervisningsspråket i de skolor som finansieras med samhällsmedel är svenska.

Ringa till och på Åland:

Åland har riktnummer inom Finland: 018

För att ringa till Åland från Sverige slår du 00-358-18-xxx xx

För att ringa till Åland från Finland slår du 018-xxx xx

Ringer du från Åland på mobiltelefon till ett Åländskt nummer slår du
018-xxx xx

Ringer du från Åland på mobiltelefon till ett Svenskt nummer slår du:
+46-(Ingen nolla i riktnr)-xx-xxx xxx
Exempel till ett nummer i Stockholm: +46-8-xxx xx xx

På Åland finns det flera telefonautomater med telefonkataloger och mer information.

Övriga kort fakta

Invånarantal totalt: c:a 28.900
-varav Mariehamn: c:a 11.500

Högsta punkt över havet: 129 m. (Orrdalsklint)

Antal öar: c:a 6757 st varav c:a 60 är bebodda.

Pengar Euro

Valuta på Åland: EURO
Den officiella valutan på Åland är Euro, men de flesta butiker tar även emot svenska kronor. De flesta butiker, restauranger och andra servicebutiker tar även VISA, Eurocard, Mastercard m.fl.

Tiden på Åland: GMT + 2
Med andra ord, när klockan är 13.00 i Sverige är den 14.00 på Åland.
Sommartid följer EU-normerna.

bil körkort

Legitimation på Åland
Kommer du från något av de nordiska länderna behöver du inget pass, men å andra sidan är det ett utmärkt legitimationssätt vid alla tillfällen!
För dig med bil räcker det med körkort, registreringsbevis och skattekvitto, men har du ingen nationalitetsskylt på bilen bör du skaffa en. Även husvagnar och släpkärror är välkomna till Åland.
Är de registrerade och godkända i Sverige gäller det även på Åland
och i Finland.

NÖDNUMMER:
112

Ambulans, Polis, Brandkår, Sjöräddning m.m.

Sjukvården på Åland:

Åland har hög standard på sjukvården.
Centralsjukhusets lokaler är nyligen renoverade.

Att besöka akutmottagningen är avgiftsbelagd, du hittar alla priser om du klickar på länken här »

Telefonnummer m.m. hittar du om du klickar på länken nedan.

Ålands Hälso- och Sjukvård »

akuten sjukhus

Telefonnummer: (Riktnr: 018)

Alarmcentralen: 190 00 (i nödsituation 112)

Sjö- och Flygräddning: 194 66

Polis: 100 22

Akutmottagningen: 5355

Sjukvårdsupplysningen: 10 023

Hälsocentralen i Mariehamn: 53 85 00

Hälsocentralen i Godby: 432 30

Jourhavande Tandläkare: 146 00

Jourhavande Veterinär: 149 00

Giftinformationscentralen: 5355

Teckenspråkstolk: 52 73 67

TAX-FREE INFÖRSELREGLER TILL SVERIGE

Du får ta iland skattefritt till Sverige, om du har varit utanför Sverige minst 20 timmar och passerat eller kommer från Åland följande mängd alkohol och tobak:

Förändringar fr o m 1/12 2008 vad du skatte-/tullfritt får föra in till Sverige:

1 liter starksprit eller 2 liter mellanstarka
4 liter vin (ökning från 2 liter)
16 liter öl = 2 lådor (minskning från 110 liter)
200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gr tobak.
Övriga inköp max 4000 SEK. Gäller kläder, parfym, leksaker m.m.

Definitioner på alkoholsorter:

Starksprit räknas alla alkoholhaltiga drycker med mer än 22% alkohol.

Mellanstarka räknas alla alkoholhaltiga drycker under 22% alkohol ex. vissa likörer.

Starkvin räknas alla alkoholhaltiga drycker med mer än 15% alkohol men mindre än 22%.

Vin räknas alla drycker under 15%

Snus På finsk flaggade fartyg säljs snus endast på svenskt vatten.

Övrigt
Informationen ovan gäller för inköp ombord på färjorna.
Handlar man vin, sprit, öl och annat på Åland gäller EU lagstiftningen.

Mer information hittar du på Tullverkets hemsida här »
Taxfree sprit gin

SVERIGES GENERALKONSULAT I MARIEHAMN

INFORMATION

Vad är ett konsulat?
Konsulat är ett lands representation på en viss ort (annan än huvudstaden) i ett främmande land. Exempelvis så har Sverige ett generalkonsulat beläget i Mariehamn (Åland) i Finland. Ambasaden ligger dock i Helsingfors, som är finlands huvudstad.

Sveriges konsulat är numera antingen generalkonsulat, där avlönad personal finns, eller honorärkonsulat, där personalen inte får lön, eftersom det betraktas som ett hedersuppdrag. De senare utför i regel konsulatuppdraget vid sidan om sitt ordinarie arbete.
(Texten är saxad från Wikipedia)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ÅLANDS KOMMUNER

Mariehamns kommunsköld

Mariehamn

Befolkning:
c:a 11900 pers.

Adress:
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Tel: +358 (0)18 53 10
Fax: +358 (0)18 53 12 06

Temperaturer i snitt på Åland °C

Nederbörd i snitt på Åland i mm