Sjöräddningen
på Åland

Sjöräddningen

Bild från Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Sjöräddningssällskapet förfogar för nävarande över nio sjöräddningsenheter.Dessa är placerade på sju olika stationer , Mariehamn, Lumparland, Kumlinge, Brändö, Vårdö, Saltvik och Hammarland.

Mariehamn är den största stationen där det även finns en fast anställd personalstyrka på fem personer. den fast anställda personalen utgör en grundstyrka som kompleteras med ett femtontal frivilliga sjöräddare bosatta i Mariehamn.

De övriga stationerna bedrivs helt på frivillig bas i ett nära samarbete med de lokala fivilliga Brandkårena. Detta samarbete utgör grunden till att Sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddnings resurs inom landskapet. Det är totalt ca ett sjuttiotal aktiva frivilliga sjöräddare inom Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Skärgårdshavets sjöbevakning har huvudansvaret för sjöräddningen inom landskapet och Sällskapet har ett mycket nära samarbete med både MRCC-Åbo och den lokala sjöbevakningen.