Allmänna Villkor

F:a Björn Pettersson, (”Åland Online”) driver webbplatsen aland.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Åland Online framgår på Webbplatsen. Via Webbplatsen kan du dels handla varor och tjänster direkt från Åland Online, dels varor och tjänster från andra företag (”Samarbetspartners ”) som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. I anknytning till varje vara eller tjänst på Webbplatsen anges om det är Åland Online eller en Samarbetspartner som säljer och levererar varan eller tjänsten. Du hittar denna information dels på den aktuella varusidan för varan eller tjänsten, dels i kassan. Om du handlar en vara eller tjänst från en Samarbetspartner via Webbplatsen är det Samarbetspartnern, inte Åland Online, du ingår avtal med. Då tillämpas det även samarbetspartners egna allmänna villkor på köpet. Allmänna köpvillkor för respektive samarbetspartner finner du i kassan. Oavsett om du handlar från Åland Online eller Samarbetspartners kan du alltid kontakta Åland Online, och betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbplatsen.

 

 

 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. I de delar dessa Villkor är samma oavsett om du handlar en vara eller tjänst från Åland Online eller Samarbetspartnern benämns Åland Online och Samarbetspartnern gemensamt ”Säljaren”. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och Åland Online och/eller mellan dig och en eller flera Samarbetspartners. Du kan alltid se på varusidan och i kassan vem som är Säljare. Även om du enbart köper Samarbetspartners varor via Webbplatsen med deras Allmänna villkor godkänner du även Åland Onlines Allmänna villkor och Integritetspolicy.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Åland Online ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från Samarbetspartners eller en tredje part.

1.5 Webbplatsen ägs av F:a Björn Pettersson. Innehållet på Webplatsen ägs av F:a Björn Pettersson eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från F:a Björn Pettersson.

 

 1. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Åland Onlines Integritetspolicy, se nedan.

2.2 Oavsett om Kunden beställer en vara av Åland Online eller en Samarbetspartner, så kommer Åland Online bekräfta din beställning som agent för Samarbetspartnern. Ett avtal om köp ingås först när Åland Online bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Åland Online per e-post. Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

 

 1. Kunduppgifter mm.

3.1 Åland Online rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Åland Onlines behandling av personuppgifter finns i Åland Onlines Integritetspolicy.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Åland Online om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Åland Online misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Åland Online rätt att stänga av Kunden. Åland Online har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

 

 1. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i Euro eller Svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Åland Online förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

 

 1. Kampanjer och erbjudanden

Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

 1. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Åland Online skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolliid. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

6.4 Utförlig leveransinformation för varor och tjänster köpta av Åland Online och dess Samarbetspartners hittar du vid respektive vara.

 

 1. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter);

(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);

(d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller

(e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Åland Online på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Åland Online. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Säljaren enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa anvisningar för respektive Samarbetspartner i kassan.

7.7 Ibland kan Säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.9 Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

 1. Särskilda villkor

8.1 Produktbeskrivningar

Kunden upplyses härmed om att Åland Online generellt tillhandahåller produktbeskrivningar/bruksanvisningar till spel och hemelektronikprodukter som säljs på Webb-platsen endast i en elektronisk version.

 

 1. Garanti och reklamation

9.1 Vissa av Säljarens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis. Du kan hitta villkor för Samarbetsparters eventuella garantier på deras respektive villkorssida.

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

9.3 Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se. Se även punkt 14.1 nedan.

9.5 Vid mottagen felaktig eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran med en faktura.

Följesedeln ska returneras tillsammans med den felaktiga eller defekta varan. Fakturan avskrivs när den returnerade varan registreras på lagret.

 

 1. Länkar

Åland Online kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Åland Onlines kontroll, och webbplatser utanför Åland Onlines kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Åland Online försöker säkerställa att Åland Online enbart länkar till webbplatser som delar Åland Onlines personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Åland Online inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 

 1. Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

 1. Ändringar av Villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

 1. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

 1. Tillämplig lag och tvist

14.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

 

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

___________________

Dessa Villkor har fastställts den 2018-05-23

 

 

Integritetspolicy

Om Åland Online och Webbplatsen

F:a Björn Pettersson, Åsgärdevägen 37, 121 31 Enskede, (”Åland Online“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Åland Online värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Åland Onlines målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Åland Online samlar in samt varför och hur Åland Online behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till Åland Online angående behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

När du använder Åland Onlines tjänster samlar Åland Online in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Åland Onlines tjänster såsom de definieras nedan.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Åland Onlines kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Åland Online inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

Definitioner

I den här integritetspolicyn används följande definitioner.

”Samarbetspartners” är bolag som godkänts av Åland Online och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via Webbplatsen.

”Webbplatsen” omfattar webbplatsen aland.se och därtill hörande sidor och domäner.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av kunders personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Åland Online personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Åland Online och/eller från Åland Onlines Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Åland Online eller med någon av Åland Onlines Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Åland Online samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta: personnummer, namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress, leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst, kön, användarnamn och lösenord till våra tjänster, köp-, betal- och orderhistorik, annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden, annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

Våra Samarbetspartners, genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners, genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en vara på vår Webbplats har du ingått ett avtal med Åland Online och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt som du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Åland Online komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.

Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Åland Online tillhandahåller där (bl.a. kundtjänst och prenumeration av nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse:

För att Åland Online ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina tjänster för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera köphistorik, sortera in kunder i segment för att utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.

Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra Åland Onlines betalningslösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan då komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.

Åland Online analyserar kunders köpvanor för att kunna förse dem med relevant information och marknadsföring.

Underleverantörer som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. tryck och distribution, leveranser av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. Åland Online använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av personuppgifter här.

Samtycke till behandling: Samtycke kan behövas för viss direktmarknadsföring (per post, e-post och sms), kundundersökningar etc. som lämnas genom att Du ändrar preferenser på mina sidor eller gör val vid nyregistrering.

Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev sammanställer vi den information om deras köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Åland Online. Åland Online tittar på vilka produkter du köpt samt vilka val du gjort när du surfat runt hos oss för att anpassa butikens utseende och innehåll samt innehåll i den marknadskommunikation Åland Online skickar till dig för att skapa en personlig shoppingupplevelse.

Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill bli medlem på Åland Online och du har alltid möjlighet att återkalla ett samtycke, till exempel genom cookieverktyget.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

 

Behandling av medlemmars personuppgifter

Som medlem på Åland Online kommer du få personliga erbjudanden, utvalda generella medlemserbjudanden, en anpassad köpupplevelse etc. Vi kommer även att skicka anpassade nyheter, inbjudningar till kampanjer och event och produktrekommendationer till dig. Vi kommunicerar vanligtvis med våra medlemmar via e-post, sms och på Webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med medlemmar genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina personuppgifter som är angivna på Mina sidor uppdaterade. Du kan när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Utöver att behandla dina personuppgifter för administration och för att kommunicera med dig avseende ditt medlemskap kommer Åland Online att behandla dina personuppgifter på följande sätt:

Fullgörande av avtal om medlemskap:

Vi måste behandla dina personuppgifter för att upprätta ditt medlemskonto och dina användaruppgifter, säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.

Ditt personnummer behöver vi bl.a. för uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.

För att vi ska kunna skicka personanpassade erbjudanden till dig och information om relevanta kampanjer behöver vi behandla dina personuppgifter. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter främst på en aggregerad nivå men också på en individnivå. Detta för att du genom att vara medlem ska få personliga erbjudanden som är framtagna för just dig.

Personliga produkter: Åland Online tillhandahåller erbjudanden om ”Personliga produkter” i sina e-postutskick vilket motsvarar det som på Webbplatsen visas under ”Du kanske också gillar”. För att kunna erbjuda våra medlemmar relevanta produkter analyserar vi medlemmens köp- och klickhistorik, vad de lagt i sin varukorg, ålder, kön, medlemsnivå, bostadsort och övriga gjorda val på Webbplatsen. Analysen görs främst på en aggregerad nivå men kan även göras på kundnivå för att kunna lämna ännu bättre och personanpassade erbjudanden.

Berättigat intresse: Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa möjliga upplevelsen och kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att kunna utveckla medlemsskapet och Webbplatsen.

Samtycke: Genom att bli medlem samtycker du till att vi analyserar dina personuppgifter och genomför profilering för direktmarknadsföring (per post, e-post och sms) och kundundersökningar.

Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev och ansökan om medlemskap sammanställer vi den information om kunders köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Åland Online. Vi analyserar dina vanor och jämför med andra kunder med liknande vanor för att kunna erbjuda dig varor som baserat på en samlad bild av relevant data passar en person med liknande vanor som dig, detta för att skapa en personlig shoppingupplevelse och göra det enklare för dig som kund att snabbt hitta det som passar just dig.

På Mina sidor kan du när som helst logga in och ändra inställningarna för den kommunikation du vill få från oss. Där kan du även välja vilka slags erbjudanden och nyhetsbrev du vill få av Åland Online.

Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

När du lämnar omdömen och recensioner på Webbplatsen gäller vår Policy för ranking och omdömen.

Om du är medlem på Åland Online kommer de cookies som placerats i din webbläsare att spara uppgifter om hur du använder vår Webbplats. Även om du går in på vår Webbplats innan du faktiskt har loggat in på ditt konto kommer vi, efter att du har loggat in, kunna koppla ditt beteende från innan du loggade in till ditt användarkonto. Detta gör vi för att förbättra din upplevelse av Webbplatsen och för att kunna visa relevanta produkter och erbjudanden för just dig. Läs mer om cookies i avsnittet ”Cookies” nedan.

 

Lagring av personuppgifter

Åland Online vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Medlem: Om du registrerat dig som medlem på Åland Online sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast tre år efter senaste aktivitet om Åland Online inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.

Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter två år efter att köpet fullgjorts och/eller ett eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med Åland Online, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Åland Online eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden.

Rättslig skyldighet: Åland Online sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Åland Online inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

 

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Åland Onlines verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Åland Online iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

De Samarbetspartners som vi arbetar nära med får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.

Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Åland Online ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Åland Online, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att Åland Online säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Åland Onlines verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

 

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller direktmarknadsföring, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Åland Online. Medlemmar och kunder med registrerade konton kan logga in på ”Mina sidor” och hantera sina samtycken och prenumerationstjänster.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookie policy här.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Åland Online vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta oss.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Åland Online kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Åland Online även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Vidare har du rätt att kräva att Åland Online begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Åland Online för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Åland Onlines behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Åland Onlines behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Åland Online använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Åland Online kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Åland Online för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt personuppgiftsombud på kontaktuppgifterna nedan.

 

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Här kan du läsa Åland Onlines policy för cookies som ger detaljerad information kring Åland Onlines användning av cookies.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Åland Online förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Åland Online genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adressen som anges nedan.

F:a Björn Pettersson / Åland Online

info@aland.se

Åsgärdevägen 37
S-121 31 Enskede

 

[1] Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

___________________

Integritetspolicyn har uppdaterats den 2018-05-24

 

 

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Åland Online är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Åland Online värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Genom att bli medlem på Åland Online samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor. För mer information om hur Åland Online behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Läs mer om hur vi hanterar cookies här.

Som medlem på Åland Online kommer du få personligt anpassad kommunikation som innehåller din aktuella bonus och antal poäng, personliga erbjudanden och utvalda generella medlemserbjudanden. Vi kommer även att skicka anpassade nyheter, inbjudningar till kampanjer och event och produktrekommendationer till dig. Vi kommunicerar vanligtvis med våra medlemmar via e-post, sms och på Webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med medlemmar genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina personuppgifter som är angivna på Mina sidor uppdaterade. Du kan närsomhelst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Inom ramen för medlemsskapet har Åland Online ett berättigat intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa upplevelsen och servicen på Webbplatsen. Därför kommer vi att behandla dina personuppgifter för administration av ditt kundkonto, identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, statistikändamål samt utskick av post, sms och e-post till dig.

Vi tillhandahåller erbjudanden om ”Personliga produkter” i e-postutskick, likt det du kan se på Webbplatsen när du använder den. För att kunna erbjuda relevanta produkter till dig kommer vi att analysera din köp- och klickhistorik, vad du lagt i din varukorg, ålder, medlemsnivå, kön, vilken ort du bor på och dina valda inställningar. Analysen kommer att göras på en segmentnivå och/eller på individnivå. Vi kan även komma att, baserat på vår analys av ovan, skicka ut erbjudanden, förmåner och information till dig. Syftet med analysen är att i möjligaste mån skicka relevanta erbjudanden och relevant information till våra medlemmar och förbättra kundupplevelsen.

Vi kommer även att använda informationen till att utveckla medlemsskapet och Webbplatsen.

På Mina sidor kan du när som helst logga in och ändra inställningarna för den kommunikation du vill få från oss. Där kan du även välja vilka slags erbjudanden och nyhetsbrev du vill få av Åland Online.

Vi sparar dina kvitton och håller dem tillgängliga för dig på mina sidor så länge du är medlem eller maximalt 8 år.

Ditt personnummer behöver vi bl.a. för uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person, för att kontrollera att ålderskrav är uppfyllda samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.

Detta kan även innebära samkörning med andra register både inom och utom EU och att dina personuppgifter kan komma att överföras till Åland Onlines samarbetspartners i ovan nämnda syften.

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.

När du lämnar omdömen och recensioner på Webbplatsen gäller vår Policy för ranking och omdömen.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att vara medlem samtycker du till att Åland Online behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor. Samtycket omfattar därmed bland annat att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EES.

 

Ändring av medlemsvillkor

Åland Online förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på https://www.aland.se där de senaste villkoren alltid finns. För det fall du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap.

 

Avslutande av medlemskapet

Ditt medlemskap gäller tills du eller Åland Online säger upp det. Om du är inaktiv och inte använder ditt konto kommer Åland Online att avsluta ditt medlemskap efter tre års inaktivitet. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta Åland Online. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Åland Online rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor angående ditt medlemskap, vill anmäla ändrade kontaktuppgifter eller liknande kontaktar du Åland Online genom mina sidor eller email.

info@aland.se

 

Policy för recensioner och omdömen på Åland Onlines webbplatser

Dina besök på F:a Björn Petterssons (”Åland Online”, ”vi”, ”oss”) webbplats www.aland.se (”Webbplatsen”) omfattas av villkoren i Åland Onlines allmänna integritetspolicy vad gäller hur Åland Online behandlar dina personuppgifter. Utöver denna gäller nedan policy när du lämnar en produktrecension, platsrecension, företagsrecension eller betygsätter en produkt på Webbplatsen och när du interagerar med oss på Webbplatsen och det finns en hänvisning eller länk till denna policy.

Syftet med att tillhandahålla en kommentars- och recensionsfunktion på Webbplatsen är att våra användare ska kunna dela med sig av sina upplevelser i samband med att de använt sig av våra tjänster eller genomfört ett köp av oss. Syftet är även att möjliggöra för våra kunder att lämna recensioner av våra produkter och betygsätta dem.

 

Kunduppgifter m.m.

Vid registrering av konto på Webbplatsen kommer du att ange ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är ditt ansvar att se till att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter. Se därför till att information om ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Åland Online om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord.

Du är som användare personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering som du skapar på Webbplatsen. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.

Om Åland Online misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Åland Onlines Allmänna villkor har Åland Online rätt att stänga av dig. Åland Online har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Åland Online förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och/eller stötande användarnamn.

 

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som Webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till Webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Åland Online. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av recensioner och omdömen till produkter och annonser användargenererat innehåll. Allt innehåll du laddar upp på Webbplatsen blir tillgängligt för alla besökare på Webbplatsen.

Du som användare är ensamt ansvarig för det användargenererade innehållet som Du lägger upp på Webbplatsen. Du är även ansvarig för att du har rätt att lägga upp det som du publicerar på Webbplatsen. Du ansvarar följaktligen för att du inte gör intrång i någon annans immateriella rättigheter vid publicering av innehåll.

Åland Online förbehåller sig rätten att använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material till Webbsidorna såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Åland Online. Du kan ta bort tidigare publicerade recensioner genom att kontakta kundservice.

Åland Online godkänner alla recensioner och omdömen innan de publiceras på Webbplatsen.

 

Användarens åtaganden

När du använder funktioner på Webbplatsen genom att skapa användargenererat innehåll, såsom t.ex. recensioner av produkter, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av Webbplatserna kan ställas till svars för.

Om du lämnar en recension eller ett omdöme eller på något annat sätt kommenterar på Webbplatsen accepterar du följande åtaganden:

Olaglig användning: Webbplatsen får inte användas för olagliga syften eller för att uppmuntra till olagliga aktiviteter. Det är inte tillåtet att lägga upp innehåll på Webbplatsen som står i strid med tillämplig lag, inklusive immaterialrättslig lagstiftning och rätt till integritet, eller några avtalsrättsliga skyldigheter. Innehållet får under inga omständigheter innehålla:

Olagligt innehåll eller uppmaningar till olaglig handling;

Uppgifter som kan uppfattas stötande eller kränkande;

uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;

spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;

programkod som kan vara skadlig och påverka Webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller

erbjudanden om tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Informationens kvalitet: Du får inte lägga upp innehåll eller använda Webbplatsen för att skapa ett intryck som du vet är felaktigt, vilseledande eller missvisande.

Anstötligt innehåll: Du får inte lägga upp något på Webbplatsen som är hatiskt, oförskämt, hotande, hädiskt eller på annat sätt anstötligt. Innehållet får under inga omständigheter innehålla:

hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller störande karaktär; eller

kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.

Olovlig identitetsanvändning: När Webbplatsen används är det inte tillåtet att utge sig för att vara någon annan eller på annat sätt ge intryck av samband med en person eller organisation på ett sådant sätt att det är, eller syftar till att vara, vilseledande, förvirrande eller till att lura andra.

Integritet: Du får inte publicera eller lägga upp andra personers privata information eller sådant som kan sammankopplas med dem utan deras tillstånd.

Är du som användare av Webbplatsen det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

 

Åland Online har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Åland Online rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Åland Online kommer – om möjligt – i sådana fall meddela att bolaget har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Om du stöter på innehåll på Webbplatsen som du bedömer strider mot förhållningsreglerna ovan eller i övrigt mot den här policyn ombeds du att rapportera detta till Åland Online på kontaktuppgifterna nedan. Detsamma gäller om du vill lämna klagomål om något innehåll du anser vara kränkande på Webbplatserna. Om ditt klagomål gäller Åland Onlines behandling av dina personuppgifter kan du även inge klagomål till Datainspektionen.

 

Datainspektionen i Sverige tel: +46 8 657 61 00

E-post:  datainspektionen@datainspektionen.se

Fax. +46 8 652 86 52

Ordinarie öppettider för växeln:

Måndag-Fredag: 9-15

 

 

Åland Online

E-post: info@aland.se

Telefon: +46 709 778 500

F:a Björn Pettersson / Åland Online
Åsgärdevägen 37
121 31 Enskede