Villkor för uppladdning av bilder till Åland Online

Du ger Åland Online och F:a Björn Pettersson, en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du publicerar genom att ladda upp dom till Åland Online eller hashtagga med #alandonline, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften.
Härmed intygar och försäkrar du att:

  1. du äger alla rättigheter till dina bilder,
  2. du är minst 18 år gammal eller har målsmans godkännande,
  3. du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och
  4. Åland Onlines användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Åland Online från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Åland Online och alla personer som handlar för Åland Onlines räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Tack för att du delar med dig av dina fantastiska bilder till alla våra läsare!