Med Appen menas nedan Åland Onlines officiella mobilapplikation för Android, Windows och iOS, samt dess bakomliggande servertjänster. Detta kan också inkludera länkade webbsajter som tillhandahålls av Åland Online.

Uppgifter som samlas in

Uppgifter som du själv lämnar till oss: När du blir medlem eller köper tjänster/aktiviteter lämnar du uppgifter om dig själv, som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter som kan samlas in när du använder Appen: När du använder Appen lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar vilka av tjänsterna du använder och hur du beter dig på dessa tjänster. Detta kan till exempel vara:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling. Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och din användning av tjänsterna på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookie och unika identifierare för din enhet.
Användningen av Appen, användarbeteende. Information om din användning av Appen och dess tjänster lagras. Denna information kan omfatta hur du skrollar eller navigerar i Appen.
Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet. När du besöker webbplatser använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare.

Vad används uppgifterna till

Förbättrad användarupplevelse: Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Personuppgifter kan användas i syfte att anpassa visningen av Appen till den enhet du använder för att besöka den och därmed ge dig en bättre upplevelse.

Personliga erbjudanden: Vi vill kunna ge dig rekommendationer och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende.

Skicka dig information: Som kund eller medlem vill vi kunna skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon, push-notiser eller andra digitala kontaktvägar om du inte instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Analysera och vidareutveckla: Vi använder personuppgifter i syfte att generera statistik för att analysera och förstå trender och genom det förbättra och utveckla våra tjänster och erbjudanden.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk: Personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och teknisk data kan användas för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Appen. Med missbruk menar vi t.ex. falska profiler, spam, brott mot användarvillkor och annat som är förbjudet enligt lag.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter är skyddade bakom säkra nätverk och endast tillgängliga för ett begränsat antal personer med behörighet till dessa system. All känslig information överförs krypterat med SSL (Secure Socket Layer).

Överföring av personuppgifter

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Appen kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Tredjeparts tjänster

Appen kan inkludera produkter och tjänster som tillhandahålls från en tredje part. Dessa parter kan ha egna separata sekretesspolicys. Vi har därför inget ansvar för innehållet eller aktiviteterna på dessa länkade tjänster.

Kontaktinformation

E-post: info@aland.se

Tel: +46 709 778 500