Karta

På kartan ser ni Ålands landskapsregerings pågående väg- och broentreprenader. Vid dessa entreprenader kan framkomligheten tidvis vara begränsad och vi ber trafikanterna att visa hänsyn och anpassa hastigheten.

Utöver de entreprenader som framgår av kartan sker även asfalteringsarbeten och övriga mindre vägarbeten som också tidvis kan påverka framkomligheten.

Läs mer här »