Ålands Självstyrelsedag 9 Juni

Ålands Självstyrelsedag:
– En Resa genom Historien

Följ med på en resa genom historien bakom Ålands självstyrelsedag, en dag som lyfter fram den unika kulturella och politiska identiteten hos Ålands invånare. Dess historia sträcker sig ända tillbaka till 1920-talet.

Dagen

Varje år, den 9 juni, firas Ålands självstyrelsedag, en dag med djupa historiska rötter från 1920-talet. Den markerar minnet av Ålands landstings första sammanträde 1922, som senare blev Ålands lagting 1993. Men för att verkligen förstå vikten av denna dag måste vi belysa de historiska händelser som ledde hit.

Ålands Historiska Bakgrund

Ålandsöarna, placerade mellan Sverige och Finland, har alltid varit ett område av stor kulturell och strategisk vikt. Efter första världskriget och Finlands självständighet från Ryssland, växte en stark rörelse på Åland, kallad Ålandsrörelsen. Den förespråkade en återförening med Sverige, med tanke på regionens nära band till landet.

Spänningar och Lösningar

Denna rörelse skapade dock spänningar mellan Finland och Sverige. Med legitima anspråk från båda sidor blev det komplicerat. Här kom Nationernas förbund in i bilden. 1921 beslutade de genom Ålandsöverenskommelsen att Åland skulle vara en del av Finland, men med stor autonomi. Finland hade redan 1920 gett Åland en viss autonomi, men denna överenskommelse stärkte den ytterligare och säkerställde också regionens demilitariserade status.

Modern Tid och Firandet

Idag har Åland en särskild ställning som en självstyrd region inom Finland, med svenska som officiellt språk och egna institutioner. Ålands självstyrelsedag är inte bara en dag för att minnas historien, utan också för att fira regionens unika identitet. Invånare samlas över hela Åland för att fira, och särskilt på platser som Jan Karlsgården och Kastelholms slott, som bär på en rik historia. Kastelholmsnejdens byalag arrangerar varje år ett firande här, fyllt med traditionella aktiviteter som sång, musik och tal. Detta är ett bevis på Ålands kulturella arv och invånarnas stolthet över sin historia.

Faktaruta: Ålands Självstyrelsedag

📅 Datum: 9 juni varje år

📜 Historisk Betydelse: Firandet minns det första sammanträdet av Ålands landsting 1922, som blev Ålands lagting 1993.

🌍 Geografisk Placering: Ålandsöarna, belägna mellan Sverige och Finland.

🌱 Rötterna: Ålandsrörelsen på 1920-talet drev frågan om Ålands återförening med Sverige.

🤝 Internationellt Beslut: Ålandsöverenskommelsen 1921 av Nationernas förbund säkerställde Ålands autonomi under Finland.

🏛 Firande: Mariehamn, Jan Karlsgården och Kastelholms slott är populära platser för firandet, med traditionella festligheter arrangerade av Kastelholmsnejdens byalag.

🎶 Traditioner: Festligheter inkluderar sång, musik, tal och andra kulturella evenemang för att fira Ålands kulturella och historiska arv.

Lagtinget
Minnesstenen i Finström 1990
Hjälp oss!

Hjälp oss!

Vi strävar hela tiden efter förbättra oss! Har du förslag på hur vi kan förbättra texten?

Lämna tomt om du inte vill bli kontaktad.
Vapensmuggling till Åland 1918

Vapensmuggling till Åland 1918

Den 12 februari 1918 var det tidvis tät dimma i Stockholms skärgård. Någonstans mellan Stockholm och Furusund hade bogserångaren s/s Hero på grund av dimman slagit stopp i maskin och lagt sig stilla. Ombord fanns ett antal svenska och finska medborgare och 245 mausergevär med ammunition. Målet var Signildsskär i Åländska skärgården…

läs mer