Ålands Självstyrelsedag 9 Juni

Fira självstyrelsedagen på Åland!

Den 9 Juni firar Åland sin självstyrelsedag.

Ålands självstyrelsedag firas årligen den 9 juni till minne av Ålands landstings (sedan 1993 Ålands lagting) första sammanträde detta datum 1922. Ålands självstyrelse instiftades, efter att Ålandsrörelsen väckt frågan om örikets återförening med Sverige, genom självstyrelselagen 1920 och ytterligare garantier, grundade på Ålandsöverenskommelsen i Nationernas förbund 1921.
Varje år kan man fira festligheterna på t.ex Kastelholms slott…
Kastelholmsnejdens byalag arrangerar årligen självstyrelsefirande på Jan Karlsgården med sång och musik och tal.
Självstyrelsedag