Bomarsunds Fästning

Året var 1854. Bomarsunds fästning låg halvfärdigt med endast huvudfästet och ett par av de planerade 15 tornen och delar av de långa skyddsvallar som skulle skydda det ryska imperiet mot fienden i väst. Ända sedan 1830 hade ryssarna byggt på detta gigantiska försvarskomplex…

Den 8 augusti landsattes 12000 franska och engelska landtrupper på stränderna kring Bomarsund. Samtidigt samlades en del av östersjöflottan, ett 40-tal krigsfartyg placerade sig i en halvcirkel på lumpar-fjärden strax utanför Bomarsund.
Detta var inledningen på ett av de största militära slag – någonsin på Åland.

Klockan fyra på morgonen den 13 augusti fick de franska trupperna order att anfalla. Med stöd av en aldrig sinande kanoneld från fartygen intogs Brännklintstornet följt av Notvikstornet. Efter ett par dagars intensiva strider kapitulerade den ryske kommendanten, överste Bodisco, den 16 augusti efter att ha insett att vidare strider endast skulle sluta i ett än större blodbad för de egna trupperna. Resterna av den ryska garnisonen tillfångatogs och fördes ombord på de allierades fartyg. Fästningen sprängdes ett par veckor efter detta av de franska och engelska trupperna. Man kan dock än idag se skador från den enorma kanonelden i de granitväggar som trotts allt står kvar.

När freden slöts i Paris 1856, endast ett par år efter det stora nederlaget för ryssland på åländska öarna, tvingades ryssland att acceptera att Åland demiliterades. Inga militära anläggningar eller trupper får finnas på Åland.
Detta fördrag gäller än idag!

Det finns idag ett litet museum vid Bomarsund där man kan få veta mer.
Väl värd ett besök!

Mer läsning:
Bomarsunds hemsida »

Text: Björn Pettersson
Foto: Nina Grankvist