Rädda Barnen på Åland r.f.

Presentation

Rädda Barnen på Åland är en del av världens ledande barnrättsorganisation. Totalt bildar 28 oberoende Rädda Barnen – organisationer i 28 länder paraplyorganisationen International Save the Children Alliance (ISCA). Alliansens medlemsorganisationer är tillsammans verksamma i mer än 120 länder.

Internationella Rädda Barnen alliansen verkar för en värld där;

Alla barn uppskattas och respekteras

Alla barn har inflytande

Alla barn har möjligheter och framtidstro.

 

Rädda Barnen på Åland bildades år 1959 och har sedan dess verkat för att åstadkomma goda levnadsvillkor för barn och unga i enlighet med FN:s konvention om Barnets rättigheter. Vi arbetar för barn hemma på Åland och internationellt.

Rädda Barnen på Åland är en politiskt och religiöst obunden organisation.

Vi är en lokalförening till Rädda Barnen Finland. Vi är representerade i förbundsfullmäktige och deltar i förbundets medlemsmöten.

Vårt eget arbete och vår ekonomi besluter vi om lokalt genom vår styrelse och våra medlemsmöten som hålls två gånger per år.


Rädda Barnen på Åland arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn. Vårt arbete utgår från FNs Barnkonvention och vi arbetar för barn både hemma på Åland och internationellt.

Hemma på Åland har vi fasta verksamheter som Öppna Förskolan och lekterapin. Vi håller i aktuella projekt så som tidigare Barnombudsmannen och nu Barnens Internet. Vi stöder barnfamiljer ekonomiskt och bidrar till ökad kunskap hos vuxna genom vårt bibliotek och genom att anordna föreläsningar i aktuella ämnen. Vi samarbetar med andra organisationer och myndigheter kring frågor som rör barn och unga.

Barn i andra länder hjälper vi genom både utvecklings- och katastrofarbete. I Baltikum har vi egna projekt tillsammans med våra lokala samarbetspartner och på andra ställen i världen bidrar vi till främst Rädda Barnen organisationernas arbete.

Fler bilder från denna plats

Rädda Barnen på Åland r.f.

Norragatan 13 B
22100 Mariehamn

Dela dina foton från denna plats med andra

Lägg till ett foto till denna plats

Maximum file size: 90MB

Genom att ladda upp bilder till Åland Online godkänner du våra villkor.