Varje år arrangeras Postrodden över Ålands hav. Vartannat år med start i Grisslehamn och målgång i Eckerö och året efter är det såklart åt andra hållet.

Postrodden är en årlig tävling till minne av Väddö- och Eckerö-böndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav.
Deltagarna bedöms både utifrån kriterier vad gäller allmogebåt, sjövett och säkerhet, rotarnas klädsel och hur snabbt de tar sig fram.
Vägen gick från Stockholm upp till Grisslehamn på Väddö där postrodden tog vid över havet via Signilskär till Eckerö på Åland.
Från Storby på Eckerö i väster fortsatte transporten vidare över fasta Åland till Bomarsund och sedan till Vårdö. Där tog rodden vid över Delet mot Kumlinge. Efter Brändö i öster korsades Skiftet mot Gustavs i fasta Finland för vidare marktransport i till Åbo.
Över Åland följde postvägen förmodligen den medeltida pilgrimsvägen från Finland vidare ut i världen.